In "Speel je mee" is een groot aantal kinder- en volksliedjes verzameld en naar moeilijkheid ingedeeld.

De omvang van de eerste liedjes is een terts. Langzamerhand klimt die op tot een septime. Alle "witte toets "-toonsoorten komen aan bod. De grondtoon (de toon waar een liedje op eindigt) is een witte toets, maar er kunnen een of meer zwarte toetsen voorkomen. De eerste liedjes worden zelfs alleen op zwarte toetsen gespeeld.

Alle liedjes staan op twee manieren genoteerd. Op de linker bladzijde in notenschrift. Daar hoeven de leerlingen niet naar te kijken. Zij kijken naar de rechter bladzijde, waar de liedjes in cijfers staan opgeschreven. 1= duim, 2= wijsvinger, enzovoorts.

Zodra de kinderen wat thuis raken op de piano moeten ze proberen de liedjes uit het hoofd, dat wil zeggen op het gehoor, te spelen. De melodie wordt gespeeld met de rechterhand, de linkerhand speelt een eenvoudige begeleiding. De streepjes onder de cijfers van de vingerzetting geven de plaats aan waar de begeleiding kan komen.

Daarbij zijn natuurlijk allerlei variaties te bedenken: links en rechts draaien de rollen om, de begeleiding wordt in verschillende ritmes gespeeld, enzovoorts. Die begeleiding bestaat uit kwinten en sexten. Een streepje onder een gewoon cijfer betekent een kwint. De pink van de linkerhand staat daarbij op de grondtoon. Een streepje onder een dikgedrukt cijfer geeft een sext aan, waarbij de duim op dezelfde plaats blijft staan en de pink een toets naar links verschuift. Een streepje onder een schuingedrukt cijfer tenslotte staat voor een sext, waarbij de pink op dezelfde plaats blijft en de duim een toets naar rechts gaat. De leerlingen kunnen de verschillende streepjes kleuren zodat ze beter herkenbaar worden.

Pianoles aan leerlingen van vier, vijf of zes jaar kan niet zonder hulp van de ouders. Zelfstandig kunnen kinderen van deze leeftijd nog niet oefenen. Ze moeten steeds geholpen en aangemoedigd worden. Deze methode biedt daarbij een helpende hand.

Geertje Nooitgedagt, pianodocente aan de Amstelveense Muziekschool

Meer informatie is te krijgen via de e-mail van Geertje Nooitgedagt. Klik hier voor meer informatie

Pagina 13 van Speel Je Mee?                                    

De tekeningen in Speel Je voorbeeldpaginaSJM

terug naar hoofdmenu
terug naar hoofdmenu